اهمیت سیستم مانیتورینگ و مدیریت در شبکه

اهمیت سیستم مانیتورینگ و مدیریت در شبکه با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان‌ها وابستگی این سازمان‌ها به تکنولوژی‌های نو بسیار بیشتر از گذشته شده و امروزه همه سازمان‌ها بزرگ یا کوچک به زیرساخت‌های شبکه مجهز شده و از این زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند. به‌این‌ترتیب شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد عرصه جدیدی شدند و واحد و دپارتمان‌های …